Whyten järjestelmä (engl. Whyte notation) on tapa luokitella höyryvetu-
reita perustuen vetureiden pyörästöjärjestykseen. Luokittelutavan kehitti
Frederick Methvan Whyte ja se tuli laajempaan käyttöön 1900-luvun alus-
sa American Engineer & Railroad Journalissa joulukuussa 1900 julkaistun
pääkirjoituksen siivittämänä.


Whyten järjestelmässä höyryveturit luokitellaan laskemalla höyryveturin
pyörien lukumäärä siten, että ensin ilmoitetaan etumaisten juoksupyörien
lukumäärä, tämän jälkeen vetävien pyörien lukumäärä ja viimeisenä taki-
maisten juoksupyörien lukumäärä. Eri ryhmiin kuuluvien pyörien lukumää-
rät kirjataan väliviivalla erotettuina. (wiki)

 

 

  Oo                 0-2-2
  oO                 2-2-0
  oOo                2-2-2
  oOoo               2-2-4
  ooO                4-2-0
  ooOo               4-2-2
  ooOoo              4-2-4
  oooO               6-2-0
 
  OO                 0-4-0
  OOo                0-4-2
  OOoo               0-4-4
  oOO                2-4-0
  oOOo               2-4-2
  oOOoo              2-4-4     
  ooOO               4-4-0
  ooOOo              4-4-2
  ooOOoo             4-4-4


  OOO                0-6-0
  OOOo               0-6-2
  OOOoo              0-6-4
  oOOO               2-6-0
  oOOOo              2-6-2
  oOOOoo             2-6-4
  oOOOooo            2-6-6     
  ooOOO              4-6-0
  ooOOOo             4-6-2
  ooOOOoo            4-6-4
  
  OOOO               0-8-0
  OOOOo              0-8-2  
  oOOOO              2-8-0
  oOOOOo             2-8-2
  oOOOOoo            2-8-4
  oOOOOooo           2-8-6
  ooOOOO             4-8-0
  ooOOOOo            4-8-2
  ooOOOOoo           4-8-4
  ooOOOOooo          4-8-6
  oooOOOOooo         6-8-6
 
  OOOOO             0-10-0
  OOOOOo            0-10-2
  oOOOOO            2-10-0
  oOOOOOo           2-10-2
  oOOOOOoo          2-10-4
  ooOOOOO           4-10-0
  ooOOOOOo          4-10-2
  OOOOOO            0-12-0
  oOOOOOO           2-12-0
  oOOOOOOo          2-12-2
  oOOOOOOoo         2-12-4
  ooOOOOOOo         4-12-2
  ooOOOOOOOoo       4-14-4

  ooOO OOoo        4-4-4-4
  oooOO OOooo      6-4-4-6
  ooOO OOOoo       4-4-6-4
  ooOOO OOoo       4-6-4-4
  OO-OO            0-4-4-0
  o-OO-OO-o        2-4-4-2
  OOO-OOO          0-6-6-0
  oOOO-OOO         2-6-6-0
  oOOO-OOOo        2-6-6-2
  oOOO-OOOoo       2-6-6-4
  oOOO-OOOooo      2-6-6-6
  ooOOO-OOOo       4-6-6-2
  ooOOO-OOOoo      4-6-6-4

  oOOO-OOOO        2-6-8-0

  OOOO-OOOO        0-8-8-0

  oOOOO-OOOO       2-8-8-0
  oOOOO-OOOOo      2-8-8-2
  oOOOO-OOOOoo     2-8-8-4
  ooOOOO-OOOOo     4-8-8-2
  ooOOOO-OOOOoo    4-8-8-4

  oOOOOO-OOOOOo  2-10-10-2

  OOOO-OOOO-OOOO-o-8-8-8-2

  OOOO-OOOO-OOOO-oo8-8-8-4

 
Zhivago, Tonya, Sasha, and Alexander board a heavily guarded cattle
train which includes a detachment of labor conscripts—including the hot-
headed anarchist intellectual, Kostoyed Amoursky (Klaus Kinski)—and a
large contingent of Red Guard soldiers. At one point, the train passes
through the village of Mink, which has been shelled by Red forces
commanded by a General Strelnikov; at the end of Act One, Strelnikov is
revealed to be Pasha. While the Urals train is stopped, Zhivago wanders
away from the train, listening to the sound of a waterfall, and stumbles
across Strelnikov's armored train. He is arrested and brought to Strelnikov
—recognizing him as Pasha—who suspects him of being a hired assassin.
After a tense conversation, Strelnikov reveals that Lara is alive in the town
of Yuriatin—which is currently occupied by forces of the White Army—and
lets Zhivago go. (wiki)