SISÄLLYS

01 BOB GRUMMAN: Välimerkkiruno
03 Pääkirjoitus
06 JUHANA VÄHÄNEN: Runoja

MINIMALISMIA

12 JOHN CAGE: Luento ei mistään
18 ARAM SAROYAN: Runoja
22 JUKKA-PEKKA KERVINEN: Runoja
25 CIA RINNE: Runoja
28 BOB GRUMMAN: Mnmlstnn runous -
     tunnustamatonta mutta kukoistavaa
31 BOB GRUMMAN: Mathemakuja
32 RICHARD KOSTELANETZ & KENNETH SHERWOOD:
     Monopoem Workings
34 DAN WABER: Cantoos
36 KAROLIINA LUMMAA: Eettinen ja esteettinen minimalismi
39 CIA RINNE: Runo

FRAGMENTTI

40 KRISTIAN BLOMBERG: Fragmentti osan ja kokonaisuuden välissä
42 RENÉ CHAR: Kirjasto on tulessa

PORTUGALILAISTA RUNOUTTA

46 JOSÉ RÉGIO
48 EUGÉNIO DE ANDRADE
50 NÚNO JÚDICE
52 FERNANDO GUIMARÃES
54 ALBERTO PIMENTA

57 BOB PERELMAN: Sokki ja vaikutus

ARVOSTELUT

59 SAMUEL BECKETT: Miten sanoa - Runoja vuosilta 1930-1988
61 TUOMAS TIMONEN: Oodi rakkaudelle
62 SINIKKA VUOLA: Orkesteri, jota emme kuule
63 JUSSI HYVÄRINEN: Kurkistan kaivoon
64 SIRU KAINULAINEN, KAISU KESONEN &
     KAROLIINA LUMMAA (toim.):
     Lentävä hevonen. Välineitä runoanalyysiin