rakkaus on vain ensimmäinen
yhdestätoista päivästä
kuin terävä tikari