Runous on yhteisöllistä puuhaa. Perustetaan kustantamoja, syntyy runous-
ja kirjallisuuslehtiä, aletaan blogata. Facebook (Naamojen kirja) on yhteisöl-
linen. Runoilija alkaa pelata Second Lifea (Toistaa elämää). Muut
seuraavat, jotkut nopeasti, toiset hitaammin. Yhdeksänkymmentäyhdeksän
prosenttia lyö rahansa yhteen ja ostaa saaren. Saari luovutetaan hallinnolle.
Saarella otetaan käyttöön vaihdon väline, kutsutaan sitä kappaleeksi, oikeu-
deksi kappaleeseen tai oravaksi. Perustetaan kustantamoja, syntyy runous-
ja kirjallisuuslehtiä. Prosentti esiintyy kujilla ja kokoontuu kynttilän valossa.
Kerran heidän toimintansa aiheuttaa kolmenkymmenen sekunnin mittaisen
maailmanlopun. Oravat pesivät saarella. Prosentti kuulee paikasta, minne
valtaosa pelaajista on menossa, nimittäin päittensä sisään. Saarelle kohoaa
torni. Prosentti on yhteisöllinen, runous on yhteisöllistä puuhaa. Prosenttiin
kuuluvat avaavat päänsä, kutsutaan sitä päättömyydeksi, harrastukseksi,
tai rakkaudeksi kokonaisuutta kohtaan.