tämä kahdestoistakuun pimeä on minun ja heijastimien [välinen asia]
ilman peilejä
loputtomine kaikuminemme
syöpyneemmän muodon      sormiliekki