"Kirjoittaminen näet on oikeastaan maalaamista. Maalaan
 kirjaimilla. Luen, katson kirjainten kuvia, jotka ohjaavat kieltä."
 
 Kemppinen 8.12.