vihreitä
               ei enää
              
tarvita
               koska Sd
               p on ott
               anut ymp
 äristöasiat niin vahvasti haltuunsa vi
 hreitä ei enää tarvita, koska Sdp on o
 ttanut ympäristöasiat niin vahvasti
ha
               ltuuns
a
               vihrei

               ei en
ää
               tarvi
ta
               kosk
a Sd
               p on
ott
               anut
ymp
               äris
töas
               iat
niin
               vah
vasti
               ha
ltuuns
               a
vihrei
               tä
ei en
               ää
tarvi
 
 
 
HS: Demarit: Vihreitä ei enää tarvita