varjojen
käsittämä
ttömyys
pistees
sä jota
luulin ko
diksi tyh
jää täys